آب و هوای کوش آداسی

>> آب و هوای کوش آداسی

آب و هوای کوش آداسی مثل آب و هوای ازمیر دارد . هوایی آن کاملاً مدیترانه ای دارد. تابستانها شرجی و پائیز هوای نسبتا سرد و زمستان هوای کاملا سرد و بهار آب و هوای معتدل دارد. کوش اداسی در حالی که شمالی ترین شهر تفریحی ترکیه است گرم ترین نقطه ترکیه نیز هست. در ماه آگوست دمای هوا به حدود ۳۱ درجه سانتیگراد می رسد

بهترین فصل رفتن به تور کوش آداسی از 15 خرداد الی 15 شهریور میباشد. گرانترین فصل سفر از 15 تیر تا 15 شهریور میباشد اما چنانچه بتوانید اواخر اردیبهشت ماه تا اوسط خرداد ماه به کوش آداسی سفر کنید از لحاظ قیمتی بسیار به نفع شما خواهد شد .

آب و هوای کوش آداسی|ترکیه|کوش آداسی|